Woningcorporaties Havensteder, Patrimonium Barendrecht en Wooncompas tekenden een samenwerkingsovereenkomst voor de gebiedsontwikkeling van De Stationstuinen in Barendrecht. De Stationstuinen wordt een plek voor iedereen met veel verschillende soorten woningen. Als het nieuw te ontwikkelen gebied klaar is kunnen de corporaties ruim 900 sociale nieuwbouwwoningen extra aanbieden. De bouw van de eerste fase met daarin ongeveer 180 sociale huurwoningen start naar verwachting in de tweede helft van 2024.

De Stationstuinen
Met De Stationstuinen bouwt de gemeente Barendrecht aan de groene wijk van morgen. Waar ruimte is voor wonen, werken en samenleven. In het gebied ten oosten van het NS station komen ongeveer 3.500 nieuwe woningen. Hiervan wordt 30% sociale huurwoningen en 30% middeldure koop- en huurwoningen. Daarnaast is er ruimte voor horeca, winkels, onderwijsinstellingen, recreatiemogelijkheden en andere voorzieningen. Dit is vastgelegd in het ontwikkelkader Stationstuinen waarbinnen (markt)partijen hun ambities tot ontwikkeling kunnen brengen.

Een plek voor iedereen
Er komen veel woningen in een grote variëteit voor jong en oud; van student tot gezin, van betaalbaar tot duur; voor mensen uit Barendrecht en daarbuiten. "Deze mix aan verschillende soorten woningen zorgt dat het een plek wordt voor iedereen. Ook komt er ruimte voor bewoners om door te stromen naar grotere of juist kleinere woningen die beter passen bij de gezinssituatie," zegt Peter Manders, directeur bestuurder Patrimonium Barendrecht. "De vraag naar sociale huurwoningen in de regio kan hiermee beter verdeeld worden in de regio. Zo krijgt de sociale woningmarkt meer lucht," voegt Peter Kranenburg directeur bij Wooncompas toe.

Duurzaam
De Stationstuinen wordt duurzaam, zowel wat mobiliteit betreft als wonen. Woon je in De Stationstuinen dan heb je de trein binnen handbereik en heb je als fietser en voetganger voorrang in een gebied waar beperkt ruimte is voor auto's. Ook zijn er plannen voor deelauto's en -fietsen. "We laten onze bewoners graag comfortabel en energiezuinig wonen. Dat zien we terug in de plannen voor De Stationstuinen. De ambitie is om het gebied energieneutraal te maken en waar mogelijk circulair en met hernieuwbare materialen te bouwen zoals hout." aldus Sander Uiterwaal, directeur-bestuurder bij Havensteder.

Evenredig verdelen
De corporaties zijn actief in Barendrecht en dragen hiermee bij aan het oplossen van het tekort aan betaalbare sociale huurwoningen in Barendrecht. De woningen worden evenredig onder de drie verdeeld. De bouw en verhuur van de sociale huurwoningen gaat in fases. De totale ontwikkeling van De Stationstuinen zal zo'n 10 tot 12 jaar duren. Hierover hebben zij nu samen afspraken gemaakt.

Gezond leven en eten
Met het Fruitpacking District is de ambitie een toonaangevend woon-werk-gebied te maken waar mensen weer verbinding krijgen met gezond leven en eten. Door de aanwezigheid van Dutch Fresh Port en de recreatiegebieden Wevershoek en Waalbos te vermengen met nieuwe vormen van stedelijkheid ontstaat een wijk waar ontmoeten weer centraal staat. Het wordt een proeftuin voor nieuwe woonvormen met veel (eetbaar) groen, minder auto's, goede fietsverbindingen én veel ontspanningsmogelijkheden.

Over Patrimonium
Patrimonium Barendrecht verhuurt zo'n 2.800 verhuureenheden en vindt het belangrijk dat er voldoende betaalbare woningen beschikbaar zijn in Barendrecht. Samen met de gemeente Barendrecht, collega corporaties en de Bewonersraad blijven we ons dan ook de komende jaren inzetten voor betaalbare duurzame (nieuwbouw) woningen, en een prettige woonomgeving, waar buurtgenoten elkaar herkennen en respecteren. Door te investeren in energiezuinige appartementen in de Stationstuinen, houden we de kosten voor het energieverbruik voor onze huurders zo laag mogelijk èn dragen we bij aan een beter milieu.

Over Wooncompas
Wooncompas is een groeiende woningcorporatie met ruim 10.000 verhuureenheden werkzaam in Ridderkerk, Barendrecht, Albrandswaard en in Rotterdam met een passie voor volkshuisvesting. Wij zetten ons in om mensen met een bescheiden inkomen of in bijzondere situatie een thuis te bieden. Een thuis dat bij huurders past en waarbij ze de ruimte krijgen om daar hun eigen woonwensen vorm te geven. Zo wordt een huis een thuis.

Over Havensteder
Wij zijn Havensteder. Een woningcorporatie in de kern van stadsregio Rotterdam. We bieden een thuis aan ongeveer 45.000 huishoudens. Met name aan bewoners die weinig geld hebben of om andere redenen lastig zelf aan een woning kunnen komen. Bijvoorbeeld omdat ze in een kwetsbare positie zitten. Maar onze rol gaat verder. We willen graag dat bewoners zich thuis voelen in hun woning en hun buurt en mee kunnen doen in de samenleving. Een eigen thuis is daarvoor een basisvoorwaarde. Iedereen is van waarde. Daarom stimuleren we interactie en ontmoeting. Zodat er een gevoel van samenhorigheid ontstaat en mensen elkaar leren kennen en helpen. Indien nodig geven we een steuntje in de rug. We doen dit samen met bewoners en andere partners in de wijk. Samen geven we thuis.