Mutatiekorting

Als u gaat verhuizen moet de woning in goede staat achtergelaten worden. Soms komen daar extra werkzaamheden bij kijken. Bekijk hier de regeling die wij hanteren bij verhuizing.

De staat van uw woning

Wie gaat verhuizen, moet zijn huurwoning in goede staat achterlaten. Wat dat betekent, verschilt per geval. Het kan zijn dat er zaken hersteld of vervangen moeten worden, zoals bijvoorbeeld het verwijderen van zelf aangebrachte tegels of plavuizen. Dat kunt u zelf doen, maar u kunt het ook door ons laten doen. In dat geval hanteren wij een standaard tarieflijst. Ditzelfde geldt voor wanneer het herstel niet goed is uitgevoerd.

Korting op werkzaamheden

Trouwe huurders kunnen rekenen op een korting op deze tarieven, die kan oplopen van 10% voor huurders die meer dan vijf jaar dezelfde woning huren tot 100% bij een huurcontract van 25 jaar of langer.

Wat valt niet onder de regeling?

Uw inboedel, vloerbedekking en zeil, zonwering, kippenhokken, andere bouwsels bij of aan het huis en moedwillig aangebrachte schades vallen niet onder deze regeling.