Het project
Stichting Villa STOER is een initiatief van een aantal ouders uit Albrandswaard. Op dit moment kunnen deze jongvolwassenen niet in hun eigen buurt op zichzelf wonen. Villa STOER heeft daarom een plek nodig waar deze jongvolwassenen kunnen wonen. Daarnaast is er ook behoefte aan extra seniorenappartementen in Poortugaal.

Het idee is ontstaan om deze zorg- en seniorenappartementen te combineren op één locatie. Zo ontstaat er een kleine gemeenschap waar jong en oud naar elkaar kan omkijken. Daarom onderzoeken we samen met Villa STOER en gemeente Albrandswaard de mogelijkheden voor een gezamenlijke woonplek. In of naast een bestaande woonwijk is daarbij een vereiste.

We hechten waarde aan de inbreng van de omgeving voordat we het onderzoek naar haalbaarheid beginnen.

Waar vindt u dit project?
Aan de Landheer in Poortugaal zien we kansen voor de ontwikkeling van Villa STOER. Daarom onderzoeken we samen met de omgeving, Villa STOER en gemeente Albrandswaard naar de mogelijkheden voor een ontwikkeling.
Participatie

Eerst gaan we het gesprek aan met de direct omwonenden van de locatie. Tijdens dit gesprek halen we op wat de inzichten en eventuele zorgen en bezwaren zijn vanuit de direct omwonenden. Hierna volgt een participatie met de omgeving. Na de participatie volgt een terugkoppeling. In deze terugkoppeling presenteren we ook een ontwerpvoorstel. Daarna is het aan de gemeenteraad en het college om een standpunt in te nemen over deze mogelijke ontwikkeling.

Hoe kom ik in aanmerking?

Op dit moment onderzoeken we de haalbaarheid van een ontwikkeling op deze locatie. Er zijn nog geen concrete plannen. Hierdoor is het nog niet mogelijk om in aanmerking te komen voor dit project.

Veel gestelde vragen

Zijn er al (uitgewerkte) plannen?
Nee, op dit moment gaan wij eerst met de omgeving in gesprek.

Wat is de rol van de gemeente op dit moment?
Op dit moment onderzoekt Wooncompas samen met Villa STOER de mogelijkheid voor een ontwikkeling. In eerste instantie voor de toekomstige bewoners van Villa STOER. Ons idee is om dit te combineren met seniorenwoningen. Gemeente Albrandswaard is eigenaar van het stuk grond waar wij kansen zien. Daarom betrekken wij gemeente Albrandswaard waar nodig en waar mogelijk bij het onderzoek.

Is het al zeker dat Villa STOER hier komt?
Nee dat is nog niet zeker. Wooncompas heeft nog geen overeenkomst met gemeente Albrandswaard.

Disclaimer
Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Een planning kan veranderen door weersomstandigheden, veranderende wet- en regelgeving en/of andere onvoorziene omstandigheden. Als de planning van dit project verandert, passen we de planning aan op onze site. Hier vindt u dus altijd de actuele planning.