Vragenlijst

Op deze pagina vind u 2 enquêtes. Een gaat over een toekomstige nieuwsbrief en de andere over een klantpanel. Beide enquêtes nemen nog geen 5 minuten van uw tijd in beslag. Wij zijn zeer blij als u deze tijd wilt nemen om ze in te vullen. Alvast bedankt voor uw moeite.

Nieuwsbrief
Hoe denkt u over een nieuwsbrief van Wooncompas? Vul hier de enquête in.

Klantenpanel
Denkt u graag met ons mee? Vul hier de enquête in.