Wat gebeurt er met mijn klacht?

U heeft een klacht ingediend. Hier leest u meer over het behandelen van uw klacht.


Klachtencommissie
Komen we er ondanks alle inspanningen samen niet uit, dan heeft u een geschil met . U kunt, als u dat wilt, andere stappen zetten. U kunt voor een onafhankelijk oordeel terecht bij de Klachtencommissie. Dit is een onafhankelijke commissie, waarvan de leden niet verbonden zijn aan . U meldt uw klacht via het klachtenformulier en stuurt dit per brief aan Klachtencommissie , antwoordnummer 21, 2980 AB Ridderkerk of per mail naar klachtencommissie@wooncompas.nl.