Missie en Visie

Wooncompas is een groeiende woningcorporatie met een passie voor volkshuisvesting. Wij zetten ons in om mensen met een bescheiden inkomen of in bijzondere situatie een thuis te bieden. Een thuis dat bij huurders past en waarbij ze de ruimte krijgen om daar hun eigen woonwensen vorm te geven. Zo wordt een huis een thuis.

Onze missie is:
Wij maken een thuis voor mensen met een bescheiden inkomen of in bijzondere situaties en we geven ze de ruimte om daar hun thuis van te maken.

Onze kernwaarden zijn: mensgericht, verbindend en ondernemend. Kernwaarden zijn diepgewortelde overtuigingen die aangeven wat de mensen bij Wooncompas belangrijk vinden. Onze kernwaarden vormen het DNA van onze organisatie en het fundament voor onze missie.

Mensgericht betekent voor ons:
Betrouwbaar zijn: We behandelen de ander respectvol, zetten onze kennis en vakmanschap met plezier in en komen onze afspraken en beloftes na.
Persoonlijk maken: We luisteren zonder vooringenomenheid, hebben oog voor de menselijke maat en werken met (com)passie.

Verbindend betekent voor ons:
Samenwerken: We zijn gericht op samenwerken en zoeken elkaar op. We kennen elkaars talenten en benutten deze om gezamenlijk problemen op te lossen. We zoeken ook extern bewust de verbinding op met partners en huurders. We doen onze uiterste best en we leggen goed uit wat we wel en niet doen. Successen delen en vieren we.
Open communiceren: We zijn eerlijk en nieuwsgierig, kennen elkaars verwachtingen en zijn daarop zelf aanspreekbaar en spreken anderen aan.

Ondernemend betekent voor ons:
Lef tonen: We zijn vindingrijk, blijven innoveren en tonen verantwoordelijkheid in het zien en pakken van kansen. Het elke dag een beetje beter doen. Als we fouten maken dan leren we daarvan. Waarmaken: We tonen eigenaarschap in het signaleren, acteren en boeken van resultaten. Hierdoor maken we het verschil!